Yevheniia Bilousenko

03/03/2003

נקבה

לידר נתניה

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
100 מטר 34 14.55 1.1 550 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
60 מ' 25 9.24 0.8 22/01/2019 תחרות הזמנה - חולון
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 23 3.92 213 18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/01/2019 תחרות הזמנה - חולון 25 9.24 0.8
06/05/2019 הזמנה - לידר ירושלים 6 9.1
100 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 34 14.55 1.1 550
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
18/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 2 23 3.92 213