שיראל ליכטמן

2006
נקבה
לידר ירושלים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
600 מ' 24 2:37.45 84 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3
60 מ' 21 10.10 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3
קרב רב 18 ,000 -4 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3
קפיצה לרוחק 21 3.30 427 26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3
קרב רב
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 18 ,000 -4
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 24 2:37.45 84
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 21 10.10
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2019 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 21 3.30 427