גאיה אוצרי

15/04/2008

נקבה

מכבי חיפה כרמל

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 38 12.00 0.1 13/12/2018 הזמנה - חיפה
זריקת כדור הוקי 67 12.50 26/12/2018 הפנינג אתנה
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 38 12.00 0.1
26/12/2018 הפנינג אתנה 104 13.21 -0.7
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/12/2018 הפנינג אתנה 67 12.50