מאיה ברסלב קלמנוביץ

30/11/2010

נקבה

מכבי חיפה כרמל

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 32 12.51 1.1 03/04/2019 הזמנה - חיפה
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/12/2018 הזמנה - חיפה 41 12.76 0.9
03/04/2019 הזמנה - חיפה 32 12.51 1.1