אורי ריבק

17/03/2006

נקבה

מכבי " הישגים" ראשון לציון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
60 מ' 17 9.34 1.6 26 28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14
80 מ' 18 12.45 1.5 13/03/2019 הזמנה - ראשון לציון
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג 5 7.92 25 28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14
קפיצה לרוחק 9 3.51 -2.1 470 13/03/2019 הזמנה - ראשון לציון
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/12/2018 הפנינג אתנה 28 9.72 -0.3
10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון 44 9.72 0.4
20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון 3 8.7
28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14 17 9.34 1.6 26
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/01/2019 הזמנה - ראשון לציון 18 3.34 -0.2 435
13/03/2019 הזמנה - ראשון לציון 9 3.51 -2.1 470
18/04/2019 הזמנה - ראשון לציון 4 3.47 462
28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14 23 3.26 -0.2 18
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
13/03/2019 הזמנה - ראשון לציון 18 12.45 1.5
18/04/2019 הזמנה - ראשון לציון 4 12.4
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
20/05/2019 הזמנה - ראשון לציון 4 6.30 358
28/05/2019 "גולדן ספייקס" U-14 5 7.92 25