ליהי סולמה

30/01/2006

נקבה

מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מטר 4 4:37.91 103 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
100 מטר 4 16.93 3.5 254 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
80 מ' 12 13.82 -0.3 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג 7 5.10 285 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לגובה 2 1.15 407 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
1,000 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 4 4:37.91 103
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 12 13.82 -0.3
100 מטר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 4 16.93 3.5 254
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 2 1.15 407
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 7 5.10 285