מלאכי דגו

25/08/1971

זכר

הפועל רצים בעבודה

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
חצי מרתון 16 1:27:44 314 04/01/2019 אליפות ישראל במרתון - טבריה
מרתון 9 3:09:36 340 22/02/2019 מרתון ת"א
חצי מרתון
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
04/01/2019 אליפות ישראל במרתון - טבריה 16 1:27:44 314
15/03/2019 מרתון ירושלים 13 1:34:10 191
מרתון
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
22/02/2019 מרתון ת"א 9 3:09:36 340