ruslan danilov

22/04/2003

זכר

הפועל עמק חפר הדסה נעורים

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג 9 7.54 384 30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4
יידוי פטיש 5 ק"ג 2 36.76 533 12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים
יידוי פטיש 5 ק"ג גמר 2 32.47 28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3
יידוי פטיש 5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
21/01/2019 הזמנה - עמק חפר 3 26.78 381
18/02/2019 הזמנה - עמק חפר 1 29.27 419
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 2 32.47 468
07/05/2019 הזמנה - עמק חפר 2 29.98 430
12/06/2019 אליפות ישראל לקדטים 2 36.76 533
יידוי פטיש 5 ק"ג גמר
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/03/2019 ליגת קדטים - מחזור 3 2 32.47
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
30/04/2019 ליגת קדטים - מחזור 4 9 7.54 384