גיא לוק מירון

2007
זכר
מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
200 מ' 13 31.97 4.9 63 04/06/2019 הזמנה ב"ש
60 מ' 8 9.69 1.70 03/07/2019 הזמנה - מכבי תל אביב
80 מ' 15 12.31 2.9 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לגובה 2 1.40 401 26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
זריקת כדור הוקי 5 41.00 10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א
קפיצה לרוחק 2 4.01 0.3 300 03/07/2019 הזמנה - מכבי תל אביב
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 16 3.53 -0.6 203
03/07/2019 הזמנה - מכבי תל אביב 2 4.01 0.3 300
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 5 41.00
03/07/2019 הזמנה - מכבי תל אביב 1 39.60
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 15 12.31 2.9
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/05/2019 הזמנה - מכבי ת"א 2 1.40 401
200 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
04/06/2019 הזמנה ב"ש 13 31.97 4.9 63
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/07/2019 הזמנה - מכבי תל אביב 8 9.69 1.70