שלום, הרישום לפעילות ("קורס מובילי קבוצות - דצמבר 2020") הסתיים או שעוד לא החל