שלום, הרישום לפעילות ("השתלמות נהגי ליווי ינואר 2021") הסתיים או שעוד לא החל