שלום, הרישום לפעילות ("קורס מדריכים #1 2021") הסתיים או שעוד לא החל