שלום, הרישום לפעילות ("קורס חונכי גלישה - 2021 מחזורים #1-7") הסתיים או שעוד לא החל