שלום, הרישום לפעילות ("Haifa Pro #1 2021") הסתיים או שעוד לא החל