שלום, הרישום לפעילות ("קריטריום רמות מנשה 1 - 2021") הסתיים או שעוד לא החל