שלום, הרישום לפעילות ("מרתון בארי - 07.05.2021") הסתיים או שעוד לא החל