שלום, הרישום לפעילות ("תחרות מסלול פתוחה מאי 2021") הסתיים או שעוד לא החל