שלום, הרישום לפעילות ("קריטריום חבל מודיעין שוהם 1") הסתיים או שעוד לא החל