שלום, הרישום לפעילות ("אליפות ישראל כביש ") הסתיים או שעוד לא החל