שלום, הרישום לפעילות ("קורס חונכי גלישה - קיץ - 2021 מחזורים #21-26") הסתיים או שעוד לא החל