שלום, הרישום לפעילות ("קורס מארגני תחרויות יוני 2021") הסתיים או שעוד לא החל