שלום, הרישום לפעילות (" הרשמה למקצים התחרותיים, דור אלון סובב כנרת 2021") הסתיים או שעוד לא החל