שלום, הרישום לפעילות ("קורס חונכי גלישה (עוזרי מדריך) #31 נתניה, מועדון "קונטיקי"") הסתיים או שעוד לא החל