שלום, הרישום לפעילות ("רישום חברים לארגון") הסתיים או שעוד לא החל