שלום, הרישום לפעילות ("ג'וניורס #2 (אזוריות בנים) / בנות #3 (ארצי)") הסתיים או שעוד לא החל