שלום, הרישום לפעילות ("הגרלה ברצלונה") הסתיים או שעוד לא החל