שלום, הרישום לפעילות ("ג'וניורס #3 (אזוריות בנים) / בנות #5 (ארצי)") הסתיים או שעוד לא החל