שלום, הרישום לפעילות ("FROGMEN WAVE CHALLENGE #3") הסתיים או שעוד לא החל