שלום, הרישום לפעילות ("רישום מועדונים לארגון - 2019") הסתיים או שעוד לא החל