רישום חברים לארגון גולשי הגלים בישראל 2019

נא להקליד 9 ספרות
אני מאשר שאני יודע שהרישום לארגון אינו מקנה לי ביטוח תאונות אישיות ועלי לדאוג לביטוח באופן עצמאי אם אני רוצה
אני מאשר את הכתוב למעלה