שלום, הרישום לפעילות ("PRO BAT YAM #1") הסתיים או שעוד לא החל