שלום, הרישום לפעילות ("רישום לסבב טרק 2 2020") הסתיים או שעוד לא החל