רישום לסבב טרק 2 2020

תחרות XCO בינלאומית

מסמך הסכמה ושחרור מאחריות. מחייב אישור קריאה והסכמה. לרוכבים מתחת לגיל 18 מחייב קריאה והסכמה של הורה / אפוטרופוס.לרוכבים מתחת לגיל 18, מחייב אישור קריאה והסכמה ע"י הורה/אפוטרופוס.
הריני מאשר את קריאת מסמך ההסכמה ושחרור מאחריות והסכמתי לכל הכתוב בו. לרוכבים מתחת לגיל 18 האישור מהווה הסכמה של הורה/אפוטרופוס.