רישום - תחרות פארק רעננה 28/2

מרוץ צעירים מספר 2 - רעננה

כתב הסכמה וויתור. לרוכב מתחת לגיל 18, מחייב חתימת הורה/אפוטרופוס.Waiver form. For riders younger than 18 years, requires a parent or legal guardian signature.
אני מאשר את קריאת וקבלת כתב ההסכמה וויתור המצורף. I hereby state that i have read and accept the terms and conditions within the waiver agreement. For a rider under 18 years of age this represents consent and approval by a parent or legal guardian.