שלום, הרישום לפעילות ("רישום - תחרות פארק רעננה 28/2") הסתיים או שעוד לא החל