שלום, הרישום לפעילות ("קורס שופטים מאי 2020") הסתיים או שעוד לא החל