שלום, הרישום לפעילות ("מרוץ ראש העין") הסתיים או שעוד לא החל