שלום, הרישום לפעילות ("קריטריום קיסריה") הסתיים או שעוד לא החל