שלום, הרישום לפעילות ("סובב רמת הנדיב") הסתיים או שעוד לא החל