שלום, הרישום לפעילות ("רמות מנשה כביש") הסתיים או שעוד לא החל