שלום, הרישום לפעילות ("סבב טרק הגל השני") הסתיים או שעוד לא החל