שלום, הרישום לפעילות ("קורס מובילי קבוצות - אוגוסט 2020") הסתיים או שעוד לא החל