שלום, הרישום לפעילות ("משגב בינלאומי 2020") הסתיים או שעוד לא החל