מוקדמות אליפות הגילאים חורף 2024 מחוז דרום - 02/02/2024

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 מעורב אישי בנות 12
03:20.00
02/02/2024 09:45:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 מעורב אישי בנים 12
03:15.00
02/02/2024 09:49:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 מעורב אישי בנות 13
03:15.00
02/02/2024 09:57:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 מעורב אישי בנים 13
03:05.00
02/02/2024 10:05:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 מעורב אישי בנים 14
02:55.00
02/02/2024 10:15:30 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חופשי בנות 12
00:37.50
02/02/2024 10:29:30 41 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חופשי בנים 12
00:35.50
02/02/2024 10:39:30 42 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 חופשי בנות 13
00:35.50
02/02/2024 10:49:30 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 חופשי בנים 13
00:34.00
02/02/2024 10:54:00 45 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 50 חופשי בנים 14
00:33.00
02/02/2024 11:01:30 49 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 400 חופשי בנות 12
06:00.00
02/02/2024 11:09:00 11 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 400 חופשי בנים 12
05:50.00
02/02/2024 11:23:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 400 חופשי בנות 13
05:45.00
02/02/2024 11:36:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 400 חופשי בנים 13
05:35.00
02/02/2024 11:49:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 400 חופשי בנים 14
05:15.00
02/02/2024 12:08:30 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 4X100 חופשי שליחים מיקס מיקס 12
00:00.00
02/02/2024 12:26:30 101 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 4X100 חופשי שליחים מיקס מיקס 13-14
00:00.00
02/02/2024 12:40:30 117 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 חופשי בנות 12
01:25.00
02/02/2024 12:58:30 48 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 חופשי בנים 12
01:20.00
02/02/2024 14:45:00 46 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 חופשי בנות 13
01:22.00
02/02/2024 14:57:30 38 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 חופשי בנים 13
01:17.00
02/02/2024 15:07:30 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 חופשי בנים 14
01:14.00
02/02/2024 15:22:30 46 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 פרפר בנות 12
03:40.00
02/02/2024 15:35:00 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 פרפר בנים 12
03:45.00
02/02/2024 15:40:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 פרפר בנות 13
03:20.00
02/02/2024 15:49:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 פרפר בנים 13
03:30.00
02/02/2024 15:53:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 פרפר בנים 14
03:10.00
02/02/2024 16:02:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 100 חזה בנות 12
01:50.00
02/02/2024 16:11:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 100 חזה בנים 12
01:45.00
02/02/2024 16:21:00 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 100 חזה בנות 13
01:45.00
02/02/2024 16:31:00 26 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 100 חזה בנים 13
01:40.00
02/02/2024 16:38:30 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 100 חזה בנים 14
01:35.00
02/02/2024 16:46:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 800 חופשי בנות 13
11:40.00
02/02/2024 16:53:30 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 800 חופשי בנים 14
10:45.00
02/02/2024 17:05:30 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 12
00:00.00
02/02/2024 17:29:30 103 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 13-14
00:00.00
02/02/2024 17:39:30 109 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 400 מעורב אישי בנות 12
06:40.00
10/02/2024 09:30:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 400 מעורב אישי בנים 12
06:30.00
10/02/2024 09:37:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 400 מעורב אישי בנות 13
06:20.00
10/02/2024 09:44:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 400 מעורב אישי בנים 13
06:10.00
10/02/2024 09:51:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 400 מעורב אישי בנים 14
05:50.00
10/02/2024 09:58:00 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 200 חזה בנות 12
03:40.00
10/02/2024 10:12:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 200 חזה בנים 12
03:35.00
10/02/2024 10:17:00 17 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 200 חזה בנות 13
03:30.00
10/02/2024 10:26:00 18 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 200 חזה בנים 13
03:25.00
10/02/2024 10:35:00 18 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 200 חזה בנים 14
03:15.00
10/02/2024 10:44:00 24 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 100 גב בנות 12
01:40.00
10/02/2024 10:57:30 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 100 גב בנים 12
01:35.00
10/02/2024 11:05:00 40 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 100 גב בנות 13
01:35.00
10/02/2024 11:15:00 30 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 100 גב בנים 13
01:30.00
10/02/2024 11:22:30 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 100 גב בנים 14
01:25.00
10/02/2024 11:32:30 41 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 4X50 חופשי שליחים בנות 12-13
00:00.00
10/02/2024 11:45:00 94 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 4X50 חופשי שליחים בנים 12
00:00.00
10/02/2024 11:55:00 76 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 4X50 חופשי שליחים בנים 13-14
00:00.00
10/02/2024 12:05:00 140 112 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
65 100 פרפר בנות 12
01:45.00
10/02/2024 14:15:00 15 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 100 פרפר בנים 12
01:40.00
10/02/2024 14:20:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 100 פרפר בנות 13
01:40.00
10/02/2024 14:25:30 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 100 פרפר בנים 13
01:35.00
10/02/2024 14:30:30 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 100 פרפר בנים 14
01:30.00
10/02/2024 14:38:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 200 חופשי בנות 12
03:00.00
10/02/2024 14:45:30 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 200 חופשי בנים 12
02:55.00
10/02/2024 14:53:30 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 200 חופשי בנות 13
02:50.00
10/02/2024 15:05:30 27 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 200 חופשי בנים 13
02:45.00
10/02/2024 15:17:30 18 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 200 חופשי בנים 14
02:35.00
10/02/2024 15:24:30 19 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
77 200 גב בנות 12
03:20.00
10/02/2024 15:31:30 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 200 גב בנים 12
03:15.00
10/02/2024 15:35:30 20 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 200 גב בנות 13
03:10.00
10/02/2024 15:43:30 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 200 גב בנים 13
03:10.00
10/02/2024 15:51:30 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 200 גב בנים 14
03:00.00
10/02/2024 16:03:30 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 100 מעורב אישי בנות 12
01:40.00
10/02/2024 16:15:30 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 100 מעורב אישי בנים 12
01:35.00
10/02/2024 16:25:30 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 100 מעורב אישי בנות 13
01:40.00
10/02/2024 16:33:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 100 מעורב אישי בנים 13
01:30.00
10/02/2024 16:38:00 48 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 100 מעורב אישי בנים 14
01:25.00
10/02/2024 16:50:30 36 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
89 4X50 מעורב שליחים בנות 12-13
00:00.00
10/02/2024 17:00:30 92 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
90 4X50 מעורב שליחים בנים 12
00:00.00
10/02/2024 17:10:30 77 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
92 4X50 מעורב שליחים בנים 13-14
00:00.00
10/02/2024 17:20:30 132 108 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות