אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים חורף 2024 - 20/02/2024

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 חופשי נשים 14-99
00:00.00
20/02/2024 11:00:00 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי גברים 15-99
00:00.00
20/02/2024 11:06:00 43 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 חזה נשים 14-99
00:00.00
20/02/2024 11:16:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 חזה גברים 15-99
00:00.00
20/02/2024 11:19:30 22 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 גב נשים 14-99
00:00.00
20/02/2024 11:24:00 20 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 גב גברים 15-99
00:00.00
20/02/2024 11:30:00 19 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 פרפר נשים 14-99
00:00.00
20/02/2024 11:36:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 פרפר גברים 15-99
00:00.00
20/02/2024 11:39:00 28 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 חופשי נשים 14-99
00:00.00
20/02/2024 11:43:30 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 חופשי גברים 15-99
00:00.00
20/02/2024 11:48:00 72 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 1500 חופשי נשים 13-99
20/02/2024 16:30:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 1500 חופשי גברים 13-99
20/02/2024 17:35:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חזה בנות 14-15
21/02/2024 09:00:00 40 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חזה בנים 15-16
21/02/2024 09:06:00 46 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 50 חזה נשים 16-99
21/02/2024 09:13:30 23 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 50 חזה גברים 17-18
00:34.50
21/02/2024 09:18:00 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 50 חזה גברים 19-99
00:32.50
21/02/2024 09:24:00 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 גב בנות 14-15
21/02/2024 09:27:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 גב בנים 15-16
21/02/2024 09:36:00 42 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 גב נשים 16-99
21/02/2024 09:53:30 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 גב גברים 17-18
02:25.00
21/02/2024 10:04:00 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 200 גב גברים 19-99
02:20.00
21/02/2024 10:14:30 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 פרפר בנות 14-15
21/02/2024 10:18:00 45 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 פרפר בנים 15-16
21/02/2024 10:28:00 54 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 פרפר נשים 16-99
21/02/2024 10:40:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 פרפר גברים 17-18
01:06.50
21/02/2024 10:48:00 47 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 פרפר גברים 19-99
01:03.50
21/02/2024 10:58:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 400 חופשי נשים 13-99
21/02/2024 11:02:00 45 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 400 חופשי גברים 13-99
21/02/2024 11:32:00 72 71 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 4X50 חופשי שליחים בנות 14-15
00:00.00
21/02/2024 12:16:00 120 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 50 גב בנות 14-15
22/02/2024 09:00:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 50 גב בנים 15-16
22/02/2024 09:06:00 34 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 50 גב נשים 16-99
22/02/2024 09:12:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 50 גב גברים 17-18
00:31.50
22/02/2024 09:18:00 29 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 50 גב גברים 19-99
00:30.00
22/02/2024 09:22:30 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 200 פרפר בנות 14-15
22/02/2024 09:25:30 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 פרפר בנים 15-16
22/02/2024 09:36:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 200 פרפר נשים 16-99
22/02/2024 09:46:30 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 200 פרפר גברים 17-18
02:30.00
22/02/2024 09:49:30 24 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 200 פרפר גברים 19-99
02:23.00
22/02/2024 09:58:30 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 100 חופשי בנות 14-15
22/02/2024 10:01:30 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 100 חופשי בנים 15-16
22/02/2024 10:13:30 79 77 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 100 חופשי נשים 16-99
22/02/2024 10:29:30 50 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 100 חופשי גברים 17-18
00:59.20
22/02/2024 10:39:30 51 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 100 חופשי גברים 19-99
00:56.00
22/02/2024 10:51:30 30 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 200 חזה בנות 14-15
22/02/2024 10:57:30 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 200 חזה בנים 15-16
22/02/2024 11:11:30 42 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 200 חזה נשים 16-99
22/02/2024 11:29:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 200 חזה גברים 17-18
02:44.00
22/02/2024 11:36:00 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 200 חזה גברים 19-99
02:37.00
22/02/2024 11:46:30 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 4X50 חופשי שליחים בנים 15-16
00:00.00
22/02/2024 11:49:30 111 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 50 חופשי בנות 14-15
23/02/2024 09:00:00 77 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 50 חופשי בנים 15-16
23/02/2024 09:12:00 78 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 50 חופשי נשים 16-99
23/02/2024 09:24:00 62 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 50 חופשי גברים 17-18
00:27.00
23/02/2024 09:34:30 45 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 50 חופשי גברים 19-99
00:26.00
23/02/2024 09:42:00 27 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 200 מעורב אישי בנות 14-15
23/02/2024 09:46:30 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 200 מעורב אישי בנים 15-16
23/02/2024 09:59:00 50 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 200 מעורב אישי נשים 16-99
23/02/2024 10:16:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 200 מעורב אישי גברים 17-18
02:28.00
23/02/2024 10:26:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 200 מעורב אישי גברים 19-99
02:22.00
23/02/2024 10:35:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 100 גב בנות 14-15
23/02/2024 10:41:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 100 גב בנים 15-16
23/02/2024 10:53:00 47 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
75 100 גב נשים 16-99
23/02/2024 11:08:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 100 גב גברים 17-18
01:08.50
23/02/2024 11:17:00 29 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 100 גב גברים 19-99
01:06.00
23/02/2024 11:26:00 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 800 חופשי נשים 13-99
23/02/2024 11:32:00 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 800 חופשי גברים 13-99
23/02/2024 11:56:00 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
81 4X50 מעורב שליחים בנות 14-15
00:00.00
23/02/2024 12:29:00 115 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 50 פרפר בנות 14-15
24/02/2024 09:30:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 50 פרפר בנים 15-16
24/02/2024 09:37:30 53 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 50 פרפר נשים 16-99
24/02/2024 09:46:30 45 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 50 פרפר גברים 17-18
00:29.50
24/02/2024 09:54:00 54 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 50 פרפר גברים 19-99
00:28.00
24/02/2024 10:03:00 22 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
89 400 מעורב אישי נשים 13-99
24/02/2024 10:07:30 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
90 400 מעורב אישי גברים 13-99
24/02/2024 10:27:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
91 200 חופשי בנות 14-15
24/02/2024 10:49:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
92 200 חופשי בנים 15-16
24/02/2024 11:06:30 53 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
93 200 חופשי נשים 16-99
24/02/2024 11:27:30 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
94 200 חופשי גברים 17-18
02:08.50
24/02/2024 11:39:30 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
96 200 חופשי גברים 19-99
02:04.00
24/02/2024 11:51:30 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
97 100 חזה בנות 14-15
24/02/2024 11:57:30 47 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
98 100 חזה בנים 15-16
24/02/2024 12:07:30 57 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
99 100 חזה נשים 16-99
24/02/2024 12:19:30 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 100 חזה גברים 17-18
01:17.50
24/02/2024 12:23:30 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
102 100 חזה גברים 19-99
01:12.00
24/02/2024 12:29:30 17 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
104 4X50 מעורב שליחים בנים 15-16
00:00.00
24/02/2024 12:33:30 103 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
801 50 חזה נשים 13-99
00:00.00
30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
802 50 חזה גברים 13-99
00:00.00
21/02/2024 17:06:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
803 200 גב נשים 13-99
00:00.00
21/02/2024 17:12:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
804 200 גב גברים 13-99
00:00.00
21/02/2024 17:29:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
805 100 פרפר נשים 13-99
00:00.00
21/02/2024 17:41:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
806 100 פרפר גברים 13-99
00:00.00
21/02/2024 17:48:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
807 400 חופשי נשים 13-99
00:00.00
21/02/2024 17:55:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
808 400 חופשי גברים 13-99
00:00.00
21/02/2024 18:27:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
809 4X50 חופשי שליחים נשים 13-99
00:00.00
21/02/2024 18:45:00 107 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
810 4X50 חופשי שליחים גברים 13-99
00:00.00
21/02/2024 19:00:00 128 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
811 50 גב נשים 13-99
00:00.00
22/02/2024 17:05:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
812 50 גב גברים 13-99
00:00.00
22/02/2024 17:11:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
813 200 פרפר נשים 13-99
00:00.00
22/02/2024 17:17:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
814 200 פרפר גברים 13-99
00:00.00
22/02/2024 17:34:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
815 100 חופשי נשים 13-99
00:00.00
22/02/2024 17:44:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
816 100 חופשי גברים 13-99
00:00.00
22/02/2024 18:01:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
817 200 חזה נשים 13-99
00:00.00
22/02/2024 18:08:30 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
818 200 חזה גברים 13-99
00:00.00
22/02/2024 18:25:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
819 4X50 מעורב שליחים נשים 13-99
00:00.00
22/02/2024 18:38:00 115 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
820 4X50 מעורב שליחים גברים 13-99
00:00.00
22/02/2024 18:51:00 137 104 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
821 50 חופשי נשים 13-99
00:00.00
23/02/2024 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
822 50 חופשי גברים 13-99
00:00.00
23/02/2024 17:06:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
823 200 מעורב אישי נשים 13-99
00:00.00
23/02/2024 17:12:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
824 200 מעורב אישי גברים 13-99
00:00.00
23/02/2024 17:27:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
825 100 גב נשים 13-99
00:00.00
23/02/2024 17:42:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
826 100 גב גברים 13-99
00:00.00
23/02/2024 17:49:30 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
827 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 13-99
00:00.00
23/02/2024 18:30:00 206 164 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
829 50 פרפר נשים 13-99
00:00.00
24/02/2024 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
830 50 פרפר גברים 13-99
00:00.00
24/02/2024 17:06:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
831 400 מעורב אישי נשים 13-99
00:00.00
24/02/2024 17:12:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
832 400 מעורב אישי גברים 13-99
00:00.00
24/02/2024 17:25:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
833 200 חופשי נשים 13-99
00:00.00
24/02/2024 17:45:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
834 200 חופשי גברים 13-99
00:00.00
24/02/2024 17:57:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
835 100 חזה נשים 13-99
00:00.00
24/02/2024 18:13:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
836 100 חזה גברים 13-99
00:00.00
24/02/2024 18:27:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
837 4X100 מעורב שליחים נשים 13-99
00:00.00
24/02/2024 18:37:00 75 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
838 4X100 מעורב שליחים גברים 13-99
00:00.00
24/02/2024 18:48:00 102 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
900 400 מעורב אישי גברים 17-18
00:00.00
24/02/2024 18:59:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
901 400 חופשי מיקס 14-99
00:00.00
8 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
902 100 פרפר נשים 14-18
00:00.00
24/02/2024 12:41:30 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות