אליפות חורף 10-11 דרום - 03/04/2024

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 מעורב אישי בנות 10
00:00.00
03/04/2024 10:00:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 מעורב אישי בנים 10
00:00.00
03/04/2024 10:05:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 מעורב אישי בנות 11
00:00.00
03/04/2024 10:10:00 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 מעורב אישי בנים 11
00:00.00
03/04/2024 10:20:00 33 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חופשי בנות 10
00:00.00
03/04/2024 10:35:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חופשי בנים 10
00:00.00
03/04/2024 10:44:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 חופשי בנות 11
00:00.00
03/04/2024 10:57:30 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 חופשי בנים 11
00:00.00
03/04/2024 11:11:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 פרפר בנות 10
00:00.00
03/04/2024 11:24:30 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 פרפר בנים 10
00:00.00
03/04/2024 11:27:30 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 פרפר בנות 11
00:00.00
03/04/2024 11:33:30 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 פרפר בנים 11
00:00.00
03/04/2024 11:38:30 13 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 גב בנות 10
00:00.00
03/04/2024 11:43:30 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 גב בנים 10
00:00.00
03/04/2024 11:49:30 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 גב בנות 11
00:00.00
03/04/2024 11:55:30 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 גב בנים 11
00:00.00
03/04/2024 12:08:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 4X50 חופשי שליחים בנות 10-11
00:00.00
03/04/2024 12:15:00 81 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 4X50 חופשי שליחים בנים 10-11
00:00.00
03/04/2024 12:30:00 65 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 מעורב אישי בנות 10
00:00.00
1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 מעורב אישי בנים 10
00:00.00
03/04/2024 14:30:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 מעורב אישי בנות 11
00:00.00
03/04/2024 14:35:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 מעורב אישי בנים 11
00:00.00
03/04/2024 14:44:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 חופשי בנות 10
00:00.00
03/04/2024 14:52:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 חופשי בנים 10
00:00.00
03/04/2024 15:04:00 40 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 חופשי בנות 11
00:00.00
03/04/2024 15:19:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 חופשי בנים 11
00:00.00
03/04/2024 15:31:30 43 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 חזה בנות 10
00:00.00
03/04/2024 15:49:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 חזה בנים 10
00:00.00
03/04/2024 15:54:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 חזה בנות 11
00:00.00
03/04/2024 16:01:30 33 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 חזה בנים 11
00:00.00
03/04/2024 16:14:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 50 גב בנות 10
00:00.00
03/04/2024 16:21:30 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 50 גב בנים 10
00:00.00
03/04/2024 16:27:30 18 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 200 גב בנות 11
00:00.00
03/04/2024 16:33:30 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 200 גב בנים 11
00:00.00
03/04/2024 16:38:00 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 4X50 מעורב שליחים בנות 10-11
00:00.00
03/04/2024 16:42:00 69 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 4X50 מעורב שליחים בנים 10-11
00:00.00
03/04/2024 16:57:00 68 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות