ליגה ראשון – הרצליה 3 - 12/04/2024

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
0 400 חופשי בנים 10-19
00:00.00
12/04/2024 14:18:00 51 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1 400 חופשי בנות 10-19
00:00.00
12/04/2024 14:00:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 פרפר בנות 10-19
00:00.00
12/04/2024 15:00:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 פרפר בנים 10-19
00:00.00
12/04/2024 15:12:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חזה בנות 10-19
00:00.00
12/04/2024 15:30:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חזה בנים 10-19
00:00.00
12/04/2024 15:45:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 חופשי בנות 10-19
00:00.00
12/04/2024 16:05:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 חופשי בנים 10-19
00:00.00
12/04/2024 16:23:00 66 66 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 200 גב בנות 10-19
00:00.00
12/04/2024 16:50:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 200 גב בנים 10-19
00:00.00
12/04/2024 17:10:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי בנות 10-19
00:00.00
12/04/2024 17:30:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי בנים 10-19
00:00.00
12/04/2024 17:55:00 58 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות