מוקדמות הגילאים הצעירים קיץ 2024 מחוז דרום - 14/06/2024

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 4X50 מעורב שליחים בנות 12-13
00:00.00
14/06/2024 09:00:00 118 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 4X50 מעורב שליחים בנים 12
00:00.00
14/06/2024 09:10:30 70 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 4X50 מעורב שליחים בנים 13-14
00:00.00
14/06/2024 09:17:30 158 132 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 400 חופשי בנות 12
06:00.00
14/06/2024 09:31:30 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 400 חופשי בנים 12
05:50.00
14/06/2024 09:46:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 400 חופשי בנות 13
05:45.00
14/06/2024 10:00:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 400 חופשי בנים 13
05:35.00
14/06/2024 10:19:30 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 400 חופשי בנים 14
05:15.00
14/06/2024 10:39:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חזה בנות 12
03:40.00
14/06/2024 10:58:30 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חזה בנים 12
03:35.00
14/06/2024 11:07:30 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 חזה בנות 13
03:30.00
14/06/2024 11:21:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 חזה בנים 13
03:25.00
14/06/2024 11:29:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 חזה בנים 14
03:15.00
14/06/2024 11:41:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 4X50 חופשי שליחים בנות 12-13
00:00.00
14/06/2024 11:53:00 117 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 4X50 חופשי שליחים בנים 12
00:00.00
14/06/2024 12:02:00 71 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 4X50 חופשי שליחים בנים 13-14
00:00.00
14/06/2024 12:08:00 160 132 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 50 חופשי בנות 12
00:37.50
14/06/2024 14:30:00 37 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 50 חופשי בנים 12
00:35.50
14/06/2024 14:37:00 49 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 50 חופשי בנות 13
00:35.50
14/06/2024 14:44:30 33 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 50 חופשי בנים 13
00:34.00
14/06/2024 14:50:30 54 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 50 חופשי בנים 14
00:33.00
14/06/2024 14:59:30 53 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 מעורב אישי בנות 12
03:20.00
14/06/2024 15:08:30 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 מעורב אישי בנים 12
03:15.00
14/06/2024 15:22:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 מעורב אישי בנות 13
03:15.00
14/06/2024 15:35:30 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 מעורב אישי בנים 13
03:05.00
14/06/2024 15:43:30 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 מעורב אישי בנים 14
02:55.00
14/06/2024 15:59:30 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 100 גב בנות 12
01:40.00
14/06/2024 16:11:30 35 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 100 גב בנים 12
01:35.00
14/06/2024 16:23:30 50 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 100 גב בנות 13
01:35.00
14/06/2024 16:38:30 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 100 גב בנים 13
01:30.00
14/06/2024 16:46:00 43 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 100 גב בנים 14
01:25.00
14/06/2024 16:58:30 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 200 פרפר בנות 12
03:45.00
14/06/2024 17:11:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 200 פרפר בנים 12
03:40.00
14/06/2024 17:15:00 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 200 פרפר בנות 13
03:30.00
14/06/2024 17:23:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 פרפר בנים 13
03:25.00
14/06/2024 17:27:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 200 פרפר בנים 14
03:10.00
14/06/2024 17:35:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 4X50 מעורב שליחים מיקס 12
00:00.00
14/06/2024 17:43:00 92 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 4X50 מעורב שליחים מיקס 13-14
00:00.00
14/06/2024 17:51:00 114 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 200 חופשי בנות 12
03:00.00
22/06/2024 09:00:00 28 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 200 חופשי בנים 12
02:55.00
22/06/2024 09:10:30 30 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 200 חופשי בנות 13
02:50.00
22/06/2024 09:21:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 200 חופשי בנים 13
02:45.00
22/06/2024 09:35:00 35 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 200 חופשי בנים 14
02:35.00
22/06/2024 09:49:00 44 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 400 מעורב אישי בנות 12
06:40.00
22/06/2024 10:06:30 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 400 מעורב אישי בנים 12
06:30.00
22/06/2024 10:14:30 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 400 מעורב אישי בנות 13
06:20.00
22/06/2024 10:30:30 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 400 מעורב אישי בנים 13
06:10.00
22/06/2024 10:45:30 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 400 מעורב אישי בנים 14
06:50.00
22/06/2024 11:00:30 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 4X100 חופשי שליחים מיקס 12
00:00.00
22/06/2024 11:14:00 83 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 4X100 חופשי שליחים מיקס 13-14
00:00.00
22/06/2024 11:27:00 101 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 100 חזה בנות 12
01:50.00
22/06/2024 11:40:00 37 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 100 חזה בנים 12
01:45.00
22/06/2024 11:50:00 35 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 100 חזה בנות 13
01:45.00
22/06/2024 12:00:00 24 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 100 חזה בנים 13
01:40.00
22/06/2024 12:07:30 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 100 חזה בנים 14
01:35.00
22/06/2024 12:15:00 26 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 800 חופשי בנות 13
11:40.00
22/06/2024 12:21:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 800 חופשי בנים 14
10:45.00
22/06/2024 12:33:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 4X50 חופשי שליחים מיקס 12
00:00.00
22/06/2024 15:00:00 92 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 4X50 חופשי שליחים מיקס 13-14
00:00.00
22/06/2024 15:08:00 107 83 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 חופשי בנות 12
01:25.00
22/06/2024 15:20:00 34 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 100 חופשי בנים 12
01:20.00
22/06/2024 15:30:00 41 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 100 חופשי בנות 13
01:22.00
22/06/2024 15:42:30 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 100 חופשי בנים 13
01:17.00
22/06/2024 15:50:00 48 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 100 חופשי בנים 14
01:14.00
22/06/2024 16:00:00 37 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
77 200 גב בנות 12
00:00.00
22/06/2024 16:08:00 20 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 200 גב בנים 12
03:20.00
22/06/2024 16:17:00 24 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 200 גב בנות 13
03:15.00
22/06/2024 16:35:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 200 גב בנים 13
03:10.00
22/06/2024 16:48:30 32 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 200 גב בנים 14
03:05.00
22/06/2024 17:04:30 27 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 100 פרפר בנות 12
01:45.00
22/06/2024 17:16:30 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 100 פרפר בנים 12
01:40.00
22/06/2024 17:21:30 26 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 100 פרפר בנות 13
01:40.00
22/06/2024 17:29:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 100 פרפר בנים 13
01:35.00
22/06/2024 17:33:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 100 פרפר בנים 14
01:30.00
22/06/2024 17:39:00 34 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות