מוקדמות הגילאים הצעירים קיץ 2024 מחוז צפון - 15/06/2024

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 4X50 מעורב שליחים בנות 12-13
00:00.00
15/06/2024 09:00:00 89 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 4X50 מעורב שליחים בנים 12
00:00.00
15/06/2024 09:07:00 56 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 4X50 מעורב שליחים בנים 13-14
00:00.00
15/06/2024 09:14:00 98 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 400 חופשי בנות 12
06:00.00
15/06/2024 09:24:30 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 400 חופשי בנים 12
05:50.00
15/06/2024 09:39:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 400 חופשי בנות 13
05:45.00
15/06/2024 10:00:00 24 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 400 חופשי בנים 13
05:35.00
15/06/2024 10:19:30 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 400 חופשי בנים 14
05:15.00
15/06/2024 10:32:30 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חזה בנות 12
03:40.00
15/06/2024 10:45:30 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חזה בנים 12
03:35.00
15/06/2024 10:54:30 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 חזה בנות 13
03:30.00
15/06/2024 11:03:30 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 חזה בנים 13
03:23.00
15/06/2024 11:07:30 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 חזה בנים 14
03:15.00
15/06/2024 11:15:30 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 4X50 חופשי שליחים בנות 12-13
00:00.00
15/06/2024 11:23:30 89 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 4X50 חופשי שליחים בנים 12
00:00.00
15/06/2024 11:29:30 58 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 4X50 חופשי שליחים בנים 13-14
00:00.00
15/06/2024 11:35:30 104 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 50 חופשי בנות 12
00:37.50
15/06/2024 14:00:00 32 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 50 חופשי בנים 12
00:35.50
15/06/2024 14:07:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 50 חופשי בנות 13
00:35.50
15/06/2024 14:49:30 33 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 50 חופשי בנים 13
00:34.00
15/06/2024 14:21:30 48 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 50 חופשי בנים 14
00:33.00
15/06/2024 14:29:00 47 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 מעורב אישי בנות 12
03:20.00
15/06/2024 14:39:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 מעורב אישי בנים 12
03:15.00
15/06/2024 14:46:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 מעורב אישי בנות 13
03:15.00
15/06/2024 14:52:30 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 מעורב אישי בנים 13
03:05.00
15/06/2024 15:00:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 200 מעורב אישי בנים 14
02:55.00
15/06/2024 15:12:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 100 גב בנות 12
01:40.00
15/06/2024 14:10:30 22 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 100 גב בנים 12
01:35.00
15/06/2024 14:18:00 33 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 100 גב בנות 13
01:35.00
15/06/2024 15:03:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 100 גב בנים 13
01:30.00
15/06/2024 14:37:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 100 גב בנים 14
01:25.00
15/06/2024 14:44:30 24 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 200 פרפר בנות 12
03:45.00
15/06/2024 14:52:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 200 פרפר בנים 12
03:40.00
15/06/2024 14:56:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 200 פרפר בנות 13
03:30.00
15/06/2024 15:04:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 200 פרפר בנים 13
03:25.00
15/06/2024 15:08:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 200 פרפר בנים 14
03:10.00
15/06/2024 15:16:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 4X50 מעורב שליחים מיקס 12
00:00.00
15/06/2024 15:24:00 80 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 4X50 מעורב שליחים מיקס 13-14
00:00.00
15/06/2024 15:32:00 88 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 200 חופשי בנות 12
03:00.00
21/06/2024 09:00:00 33 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 200 חופשי בנים 12
02:55.00
21/06/2024 09:14:00 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 200 חופשי בנות 13
02:50.00
21/06/2024 09:28:00 26 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 200 חופשי בנים 13
02:45.00
21/06/2024 09:41:00 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 200 חופשי בנים 14
02:35.00
21/06/2024 09:54:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 400 מעורב אישי בנות 12
06:40.00
21/06/2024 10:07:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 400 מעורב אישי בנים 12
06:30.00
21/06/2024 10:23:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 400 מעורב אישי בנות 13
06:20.00
21/06/2024 10:38:30 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
56 400 מעורב אישי בנים 13
06:10.00
21/06/2024 10:53:30 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 400 מעורב אישי בנים 14
06:50.00
21/06/2024 11:08:30 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 4X100 חופשי שליחים מיקס 12
00:00.00
21/06/2024 11:23:00 70 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 4X100 חופשי שליחים מיקס 13-14
00:00.00
21/06/2024 11:36:00 83 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 100 חזה בנות 12
01:50.00
21/06/2024 11:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 100 חזה בנים 12
01:45.00
21/06/2024 11:55:30 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 100 חזה בנות 13
01:45.00
21/06/2024 12:08:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 100 חזה בנים 13
01:40.00
21/06/2024 12:15:30 34 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
66 100 חזה בנים 14
01:35.00
21/06/2024 12:25:30 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 800 חופשי בנות 13
11:40.00
21/06/2024 12:33:30 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 800 חופשי בנים 14
10:45.00
21/06/2024 12:57:30 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 4X50 חופשי שליחים מיקס 12
00:00.00
21/06/2024 15:00:00 83 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 4X50 חופשי שליחים מיקס 13-14
00:00.00
21/06/2024 15:08:00 89 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 חופשי בנות 12
01:25.00
21/06/2024 15:16:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 100 חופשי בנים 12
01:20.00
21/06/2024 15:23:30 51 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 100 חופשי בנות 13
01:22.00
21/06/2024 15:38:30 35 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 100 חופשי בנים 13
01:17.00
21/06/2024 15:46:30 42 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 100 חופשי בנים 14
01:14.00
21/06/2024 15:56:30 40 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
77 200 גב בנות 12
00:00.00
21/06/2024 16:04:30 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 200 גב בנים 12
03:20.00
21/06/2024 16:13:30 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 200 גב בנות 13
03:15.00
21/06/2024 16:29:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 200 גב בנים 13
03:10.00
21/06/2024 16:37:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 200 גב בנים 14
03:05.00
21/06/2024 16:49:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 100 פרפר בנות 12
01:45.00
21/06/2024 17:01:00 21 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 100 פרפר בנים 12
01:40.00
21/06/2024 17:08:30 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 100 פרפר בנות 13
01:40.00
21/06/2024 17:16:00 26 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 100 פרפר בנים 13
01:35.00
21/06/2024 17:22:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 100 פרפר בנים 14
01:30.00
21/06/2024 17:28:00 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות