ליגה נוער ובוגרים 5.1 - 20/05/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 פרפר נשים 14-99
00:00.00
20/05/2022 09:00:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 פרפר גברים 15-99
00:00.00
20/05/2022 09:09:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 גב נשים 14-99
00:00.00
20/05/2022 09:26:00 89 89 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 גב גברים 15-99
00:00.00
20/05/2022 09:45:00 101 101 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חופשי נשים 14-99
00:00.00
20/05/2022 10:08:00 96 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חופשי גברים 15-99
00:00.00
20/05/2022 10:42:00 133 133 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 מעורב אישי נשים 14-99
00:00.00
20/05/2022 11:30:00 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 מעורב אישי גברים 15-99
00:00.00
20/05/2022 12:05:00 102 102 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות