ליגה 1.1 שישי בוקר - 14/10/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 פרפר נשים 12-99
01:55.00
14/10/2022 09:00:00 50 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 פרפר גברים 12-99
01:50.00
14/10/2022 09:12:30 78 78 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חופשי נשים 12-99
01:45.00
14/10/2022 09:32:30 93 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חופשי גברים 12-99
01:40.00
14/10/2022 09:57:30 151 150 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 מעורב אישי נשים 12-99
01:55.00
14/10/2022 10:33:30 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 מעורב אישי גברים 12-99
01:50.00
14/10/2022 10:47:15 59 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 חזה נשים 12-99
02:00.00
14/10/2022 11:03:45 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 חזה גברים 12-99
01:55.00
14/10/2022 11:16:15 65 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב נשים 12-99
01:50.00
14/10/2022 11:33:45 64 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב גברים 12-99
01:45.00
14/10/2022 11:53:00 95 94 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות