ליגה 1.2 שישי צהריים - 14/10/2022

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 100 פרפר נשים 12-99
01:55.00
14/10/2022 14:00:00 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 פרפר גברים 12-99
01:50.00
14/10/2022 14:10:00 58 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חופשי נשים 12-99
01:45.00
14/10/2022 14:25:00 101 101 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חופשי גברים 12-99
01:40.00
14/10/2022 14:52:30 173 173 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 מעורב אישי נשים 12-99
01:55.00
14/10/2022 15:37:30 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 מעורב אישי גברים 12-99
01:50.00
14/10/2022 15:54:00 77 77 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 חזה נשים 12-99
02:00.00
14/10/2022 16:16:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 חזה גברים 12-99
01:55.00
14/10/2022 16:28:30 74 74 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב נשים 12-99
01:50.00
14/10/2022 16:48:30 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב גברים 12-99
01:45.00
14/10/2022 17:02:15 65 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות